Sider

tirsdag 26. april 2011

Eg har sagt det før og eg seier det igjen:


Litt elgjakt førebuing…

…er det ikkje slik det føregår?
Tudeldu!

2 kommentarer: